1. Kürzel Gemeinsam
  2. > Conseil Général

Wie „Conseil Général“ abkürzen?

Gemeinsam Abkürzungsliste für Conseil General

Conseil Général
  1. CG

Conseil Général : Abkürzungen, Definitionen und Beispiele

© 2011-2022 | Mltng